Hvad er Spilloppen?

I perioden august 2011 til december 2018 var Spilloppen sammenlagt med Skovkanten i Nørup.

Den 1.1.2019 blev Spilloppen sammenlagt med Firehøjeskolen afdeling Vandel, i en landsbyordning.

Vi er i en opstartsfase hvor tiltagene pt. er, at vi har fælles ledelse og bestyrelse, som repræsenterer både skole og børnehave, fælles personalemøder og fælles HSO uddannelse.

Børnehaven deltager i morgensamling hver tirsdag på skolen, og kommer på besøg i børnehaveklassen & SFOen, samt bruger skolens bibliotek. De ældste børn fra SFOen kommer jævnligt på besøg i børnehaven for at lege, læse højt og være sammen for at opbygge relationer. Derudover har vi i flere år haft fælles motionsdag og Luciaoptog.

Der er fælles projekt op til skolestart, hvor en primærpædagog er med de første dage ved skolestart, som en del af den gode overgang fra børnehave til skole.
På den måde skabes den røde tråd og med tiden vil flere tiltag blive en naurlig del i hverdagen så alle får kendskab til hinanden – både børn, forældre og personale.