Forældrebestyrelsen

Da vi er en Landsbyordning, har vi fælles bestyrelse med skolen, som for børnehavens vedkommende består af:

  •  2 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant, samt den daglige leder

Vi afholder 2 møder fælles med skolens bestyrelse - 1 i foråret og 1 i efteråret. Derudover afholder børnehavens repræsentanter 2 møder årligt - samt Ad Hoc møder både for hele bestyrelsen og for børnehaven. Dvs. minimun 4 møder årligt.

Grundet Corona, er valget i 2020 udskudt til afholdelse inden udgangen af september 2020.