Overgang fra vuggestue, dagpleje eller børnehave

Når et barn får plads i Firehøje Børnehave, vil vi gere have at I kommer på besøg inden start. Det er altid en god ide at se en institution før man beslutter sig for at søge stedet, så er du/ I interesserede, så ring til os og aftal en tid for en lille rundvisning. Når I har fået en plads og er på besøg, taler vi om forskellige ting. Indkøring, eventuelle hensyn til jeres barn, sove og spisevaner, aflevering og afhentning og andre praktiske ting. 

Tryghed er en vigtig del her i børnehaven. At starte et nyt sted er en stor udfordring for både barnet og jer forældre. Det er meget forskelligt fra barn til barn, så det er vigtigt at I kan være sammen med jeres barn i starten og at dagene ikke bliver alt for lange. Det er noget som hver enkelt aftaler med personalet. 

Vi har et godt samarbejde med dagplejen i området, da de fast kommer i huset en gang om ugen. Det gør at børnene fra dagplejen kender børnehaven og omgivelserne og føler sig trygge i de kendte rammer.