Miljø

  • Vi har et godt samarbejde med forældre, som prioriteres højt

  • Stabilt, imødekommende personale

  • Stabil hverdag, som giver tryghed og genkendelighed

  • En sund og velfungerende madordning

  • Et tæt samarbejde med skolen via Landsbyordningen og den lokale dagpleje

  • Motoriske udfoldelsesmuligheder på vores store legeplads

  • Store gruppe og fælles rum

  • Stort aktivitetsrum, som kan bruges hele året til dagligdags aktiviteter eller arrangementer, hvor familierne inviteres med

  • Rum til det kreative

  • Tæt på natur